VI HJÄLPER DIG HELA VÄGEN:

Bolagsbildning > Budget > Bokföring > Bokslut > Rapportering > Deklaration > Årsredovisning

Kvalitetspolicy

  • Det är Västerås Bokföringsbyrå AB:s (byråns) policy att genom tydliga avtal erbjuda tjänster med jämn och utlovad kvalitet. Vi erbjuder och levererar tjänster inom ekonomi och administration till företag, organisationer och privatpersoner.
  • Genom kompetensutveckling och kontinuerlig aktualitetsutbildning ska vi motivera och inspirera våra medarbetare.
  • Byråns arbete styrs av lagar och rekommendationer. Allt arbete ska utföras enligt god redovisningssed.
  • Det är ledningens och varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för att företagets upprättande av kvalitets-
    ledningssystem leder till ständig förbättring samt skapar ett kundfokuserat kvalitetsarbete med utgångspunkt i kundernas krav och upplevda tillfredsställelse.
  • Byråns kvalitetsarbete ska genomsyras av öppenhet så att våra kunder, medarbetare och samarbetspartners har fullt förtroende för vår verksamhet.