Den elektroniska företagaren, det elektroniska kontoret, tjänster från Västerås bokföringsbyrå
Hem           Kvalitetspolicy           Tjänster           Rekrytering           Länkar           Kontakt
Kvalitetspolicy
  • Det är Västerås Bokföringsbyrå AB:s (byråns) policy att genom tydliga avtal erbjuda tjänster med jämn och utlovad kvalitet. Vi erbjuder och levererar tjänster inom ekonomi och administration till företag, organisationer och privatpersoner.

  • Genom kompetensutveckling och kontinuerlig aktualitetsutbildning ska vi motivera och inspirera våra medarbetare.

  • Byråns arbete styrs av lagar och rekommendationer. Allt arbete ska utföras enligt god redovisningssed.

  • Det är ledningens och varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för att företagets upprättande av kvalitets-
    ledningssystem leder till ständig förbättring samt skapar ett kundfokuserat kvalitetsarbete med utgångspunkt i kundernas krav och upplevda tillfredsställelse.

  • Byråns kvalitetsarbete ska genomsyras av öppenhet så att våra kunder, medarbetare och samarbetspartners har fullt förtroende för vår verksamhet.

 


 
Västerås Bokföringsbyrå AB  |  Krangatan 1, 721 32 Västerås  |  Telefon: 0709-58 68 87  |  E-post: info@vbbab.se